Pitanja i odgovori

Za neke kreditne linije je obavezno pohađanje edukacija u poduzetništvu, a za neke nije obavezno ali se svakako preporučuje, posebno za poduzetnike početnike. Sve detaljnije informacije o edukacijama možete dobiti u Centru na tel: 020/ 418-401.
Ukoliko ga osniva samo jedna osoba, osniva se na temelju izjave o osnivanju, a ako ga osniva više osoba na temelju društvenog ugovora. Dokumentacija se izrađuje u javnobilježničkom uredu, a nakon toga slijedi registracija kod: Trgovačkog suda, državnog zavoda za statistiku, porezne uprave, carinske uprave (ako se želi sudjelovati u međunarodnoj razmjeni), Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje; Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Trgovačko društvo mora imati službenu adresu u RH. Troškovi ovjere ovise o visini temeljnog kapitala. Temeljni kapital se polaže na račun kod banke, a potvrda o pologu se predaje pri registraciji društva. Račune otvaraju i vode poslovne banke. (za detaljnije informacije javite se na ili 418-401).
Obrasci koji se moraju popuniti pri otvaranju obrta su: prijava za upis u obrtni registar, obrazac RL-1 (upisuju se podaci o obrtu), obrazac RL-3 (upisuju se podaci o djelatnostima obrta). Ovi se obrasci mogu dobiti u Državnoj upravi, ured za gospodarstvo (bivša kasarna) u kojem se i podnose uz dolje navedene dokumente.
Najniži iznos temeljnog kapitala je 20.000,00 kuna,a za jednostavno trgovačko društvo minimalni temeljni kapital iznosi 10,00 kn.
J.d.o.o. može imati najviše 3 osnivača i jednog direktora, dakle jedna će osoba odgovarati za poslovanje takvoga društva. Nadalje, društvo je obvezno svake godine četvrtinu dobiti odvajati u rezerve. Kada se dosegne iznos od 20.000 kn, što je minimalni kapital za d.o.o., u rezerve se više ne mora izdvajati, ali društvo će i dalje biti jednostavno, sve dok se pri trgovačkom sudu ne upiše povećanje temeljnog kapitala. Trošak tog postupka je približno isti trošku otvaranja društva sa ograničenom odgovornošću, dapače – nešto je veći.
Odgovor na to pitanje stvar je izbora budućeg poduzetnika. Ono što se može reći sa sigurnošću, odnosi se na troškove otvaranje obrta koji iznose oko 500 kn (ovisno o vrsti djelatnosti) što je u odnosu na otvaranje trgovačkog društva znatno povoljnije. Prednost obrta je i u tome što je način vođenja poslovnih knjiga u tom pravnom obliku jednostavniji, dok s druge strane, kroz trgovačko društvo je jednostavnije obavljanje više djelatnosti. Jedna od najvažnijih razlika je što obrt plaća državi PDV (porez na dodanu vrijednost) kad se račun naplati dok tvrtke plaćaju PDV po izdanim računima, neovisno jesu li naplaćeni ili ne.
Zadrugu mogu osnovati najmanje sedam fizičkih ili pravnih osoba, a svaki osnivač unosi osnovni članski ulog koji ne može biti manji od 1000,00 kn. Sklapa se ugovor, koji se ovjerava kod javnog bilježnika. Najkasnije, u roku od tri mjeseca, potrebno je sazvati osnivačku skupštinu, na kojoj se donose pravila zadruge, bira upravitelj i imenuju članovi nadzornog odbora, a potom se podnosi prijava za upis zadruge u Sudski registar Trgovačkog suda.
Ovisno o kojoj se vrsti obrta radi, ograničenje za registraciju obrta mogu biti stručna sprema i radno iskustvo. Naime, postoje tri vrste obrta: slobodni obrti, za čije se obavljanje kao uvjet ne traži ispit o stručnoj osposobljenosti ili majstorski ispit; vezani obrti, za čije se obavljanje, kao uvjet, traži ispit o osposobljenosti ili majstorski ispit i povlašteni obrt koje obrtnik smije obavljati samo na temelju povlastice koju izdaje nadležno ministarstvo, ovisno o vrsti obrta.
U Dubrovačko-neretvanskoj županiji postoji kreditna linija za poduzetnike početnike sa subvencioniranom kamatnom stopom od strane Županije. Također, Hrvatska banka za obnovu i razvitak ima posebne kredite za poduzetnike početnike koji idu direktno ili preko neke poslovne banke.
U slučajevima kada poduzetnik nema dovoljno instrumenata osiguranja po pitanju hipoteke, mogu se tražiti državna jamstva koja osigurava Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije u Zagrebu.

Novosti

  • Održano virtualno predavanje "Komunikacijska kultura u procesu zapošljavanja"

    Centar za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije organizirao je besplatno virtualno predavanje na temu „Komunikacijska kultura u procesu zapošljavanja&rdquo ...
  • Objavljen novi natječaj za Ulaganje u vinarije i marketing vina

    Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 4. ožujka 2021. godine Javni natječaj za podno&scaron ...
  • Poziv na virtualno predavanje "Komunikacijska kultura u procesu zapošljavanja"

    Centar za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije poziva sve zainteresirane na virtualno predavanje „Komunikacijska kultura u procesu zapošljavanja” koje ...