Seminari za poduzetnike početnike

Seminari financirani od strane
Ministarstva poduzetništva i obrta


Osnove poduzetništva i poslovnog planiranja

Na ovom seminaru polaznici mogu dobiti detaljan uvid u cjelokupni spektar poduzetničkog svijeta, kroz slijedeće teme:

 • Uvod u poduzetništvo
  Što je poduzetništvo? Tko je poduzetnik? (kako ideju pretvoriti u uspješan poduzetnički pothvat, kako ostvariti poduzetnički pothvat u skladu s okruženjem, poduzetnički proces; poduzetnik - obilježja i vještine, procjena poduzetničkih sklonosti)
 • Pravno- organizacijski oblici malog i srednjeg poduzetnišva
  Organizacijski oblici (obrt, samostalna djelatnost, poljoprivreda, seoski turizam; trgovačka društva, zadruga) - kako se registrirati i poslovati, osnove planiranja i upravljanja: što, zašto i kako istraživati, analizirati, kako napraviti dobar poslovni plan, marketing i tržište, radni odnosi
 • Uloga računovodstva i izvori financiranja: porezni sustav RH
  Što poduzetnik mora znati o računovodstvu, zakonski obveznici i oblici poslovnih knjiga, vrste poreza, doprinosa i pristojbi za gospodarske djelatnosti, pripadajuće porezne obveze, knjigovodstvene evidencije, vlastiti i trajni kapital, dužnički kapital - vrste bankarskih kredita, financijski izvještaji
 • Praktični dio - vježbe
 • Rukovođenje uz pomoć ciljeva
  Što su ciljevi, kriteriji i mjerila; Ciljevi kao uvjet za učinkovitost poslovanja
 • Strateške alternative
  Strategija, taktika, dugoročno i kratkoročno planiranje
 • Trendovi razvoja, neizvjesnost i planiranje
 • Metodologija izrade poslovnog plana
  Razrada osnovnih pojmova; Tržno, ekonomsko-financijska priprema; Sadržaj poslovnog plana; Praktični primjeri
 • Radionica
  Grupni i pojedinačni rad na konkretnom primjeru; Opis potrebnih podloga; Izrada osnovnih financijskih izvješća; Statički i dinamički pokazatelji; Zaključna ocjena projekta

Računovodstvo, porezi i financije

Seminar koji detaljnije obrađuje sljedeće teme:

 • Uvod
  Zakonski propisi koji reguliraju ispravno vođenje financijskih, računovodstvenih i poreznih poslova
 • Porezni sustavi
  Porezna uprava, opći porezni zakon, opći upravni postupak, upravni sporovi; Izravni porezi: porez na dobit, porez na dohodak; Neizravni porezi: porez na dodanu vrijednost, porez na promet nekretnina i drugi posebni porezi, porezi lokalne uprave
 • Računovodstvo
  Knjigovodstvena dokumentacija; Poslovne knjige; Temeljna financijska izvješća, analiza financijskih izvješća; Poslovni plan, budgeting, kalkulacija; Analiza poslovanja; Financijski pokazatelji poslovanja (planiranje organiziranje, provođenje i kontrola)
 • Poznavanje financija
  Upravljanje kapitalom, Vođenje novčanih tokova, Likvidnost i financije, Kreditiranje, Financiranje rasta poduzeća

IT radionica

Teme ove radionice su:

 • Osnove weba
 • Web stranica-osnove
 • Pretraživači
 • Google oglasi
 • Društvene mreže Facebook
 • Twitter
 • Virtualni marketing

Kako osmisliti i napisati EU projekt

Teme ovog seminara su:

 • Upravljanje projektnim ciklusom;
 • Primjeri provedenih natječaja i natječaja u pripremi;
 • Prezentacija vlastitih projektnih ideja;
 • Izrada logičke matrice za predložene ideje;
 • Izrada sažetka projekta;
 • Priprema proračuna projekta i čišćenje proračuna prije potpisivanja ugovora;
 • Upravljanje projektnom dokumentacijom;
 • Projektni timovi-planiranje i vođenje;
 • Najčešće greške prilikom prijave i razlozi odbijanja projekata;
 • Priprema projektne dokumentacije

Kako provoditi EU projekt

Teme ovog seminara su sljedeće:

 • Provedba projekata:
 • institucionalni okvir, pravila i procedure;
 • Elementi provedbe: plaćanje i izvještavanje;
 • Elementi provedbe: javna nabava u sklopu EU projekata;
 • Elementi provedbe: troškovi i vlasništvo;
 • Elementi provedbe: izmjene ugovora;
 • Elementi provedbe: pravila vidljivosti kod EU projekata,
 • Vježba te
 • Pitanja i odgovori, Zaključci.

Ostali seminari i radionice u ponudi


Zadružno poduzetništvo

Teme ovog seminara su:

 • Propisi iz područja zadrugarstva
 • Osnivanje i upravljanje zadrugom
 • Ciljevi poslovanja zadruga - razlike u odnosu na gospodarske subjekte
 • Zaštita interesa zadrugara
 • Oblici i funkcije udruživanja u zadružnom poduzetništvu u RH i u EU
 • Obrazovanje zadružnog managementa

Marketing

Glavni cilj svakog poduzetnika jest stvoriti zadovoljne kupce i uspješno poslovati. Marketing pomaže kroz proces kojima se zadovoljavaju potrebe kupaca uz profit koji će zadovoljiti poduzetnike. Uspješna prodaja znači razumijevanje što kupac želi učiniti, te mu pomoći da donese odluku koju smatra razumnom. Teme ovog seminara su:

 • Od ideje do tržišta
 • Što je to marketing
 • Što je to tržište
 • Plan marketinga i plan prodaje
 • Aktivno slušanje kupaca i prezentiranje "po mjeri" kupca
 • Prodajni razgovor i njegove faze
 • Ciljevi, klima i atmosfera prodajnog razgovora
 • Bonton u prodajnom razgovoru
 • Greške u prodaji
 • Direktna prodaja
 • Kako predstaviti sebe i svoje poduzeće
 • Prodaja putem Interneta
 • Marketing Internet trgovine
 • Poboljšanje nabave putem Interneta

Poslovni plan

Teme ove radionice su:

 • Rukovođenje uz pomoć ciljeva
  Što su ciljevi, kriteriji i mjerila; Ciljevi kao uvjet za učinkovitost poslovanja
 • Strateške alternative
  Strategija, taktika, dugoročno i kratkoročno planiranje
 • Trendovi razvoja, neizvjesnost i planiranje
 • Metodologija izrade poslovnog plana
  Razrada osnovnih pojmova; Tržno, ekonomsko-financijska priprema; Sadržaj poslovnog plana; Praktični primjeri
 • Radionica
  Grupni i pojedinačni rad na konkretnom primjeru; Opis potrebnih podloga; Izrada osnovnih financijskih izvješća; Statički i dinamički pokazatelji; Zaključna ocjena projekta

Osnove informatike za poduzetnike

Teme ovog seminara su:

 • Osnove Windowsa
 • Osnove MS Worda
 • Osnove Interneta

Novosti

 • Održano virtualno predavanje "Komunikacijska kultura u procesu zapošljavanja"

  Centar za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije organizirao je besplatno virtualno predavanje na temu „Komunikacijska kultura u procesu zapošljavanja&rdquo ...
 • Objavljen novi natječaj za Ulaganje u vinarije i marketing vina

  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 4. ožujka 2021. godine Javni natječaj za podno&scaron ...
 • Poziv na virtualno predavanje "Komunikacijska kultura u procesu zapošljavanja"

  Centar za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije poziva sve zainteresirane na virtualno predavanje „Komunikacijska kultura u procesu zapošljavanja” koje ...